مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 28 تیر 1400

ابراز رضایت مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان فرش و تابلو فرش ایران در نمایشگاه اوراسیا

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، هادی ابری رئیس اتحادیه تابلو فرش فروشان سردرود در گفتگوی خبری با خبرنگار مرکز، ضمن قدردانی و تشکر از وزیر صمت و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا برای برگزاری نخستین نمایشگاه اوراسیا در ایران از زحمات  رئیس مرکز ملی فرش ایران برای حضور و معرفی این هنر- صنعت ملی در نمایشگاه تخصصی اوراسیا، قدردانی کرد و افزود: امضای چندین قرارداد خوب، مذاکرات و مبادلات تجاری حاصل کار این نمایشگاه در شرایط پاندومی کووید 19 است.

ابری گفت: خوشبختانه حضور در این نمایشگاه علاوه بر فروش داخلی، بستر مناسبی جهت ارتباط با مشتریان خارج فراهم ساخت و کشورهای بازدیدکننده، سفارشات زیادی با موضوع المان های تجاری و فرهنگی خود سفارش دادند.

ویدیو