مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 20 مهر 1400

حمایت مرکز ملی فرش ایران از تولید هدفند، ارتقاء و بهره و ری در مجتمع های قالی بافی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران،  این شرکت با مشارکت بنیاد برکت و سازمان تعاون روستایی در سال 1395، به منظور احیای صنعت فرش و ایجاد اشتغال در شهرستان اندیمشک راه اندازی شده است.

لازم به ذکر است: این شرکت برای 150 نفر نیروی انسانی در مجتمع اندیمشک و 200 نفر در کارگاه های اقواری اندیمشک منجمله دزفول تولید اشتغال کرده است.

از ویژگی های بارز این مجموعه می توان به استفاده از فناوری های جدید ، اختراعات و ابتکارات مانند دستگاه چله کشی هوشمند و نقشه خانی در این هنر- صنعت که منجر به بهره وری بالا شده است  اشاره کرد.  

همچنین در این دیدار فرح ناز رافع " رییس مرکز ملی فرش ایران" ضمن ابراز خرسندی از اتفاقات صورت گرفته در حوزه ورود فناوری های جدید به فرش دستباف ، خواستار ارتقاء جایگاه این هنر- صنعت در استان خوزستان شد.  

ویدیو