مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 08 آذر 1400

اطلاعیه در خصوص عدم برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، نظر به تداخل تاریخ اعلام شده جهت برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران با سایر رویداد ها، به آگاهی می رساند نمایشگاه مذکور در تاریخ 12 الی 15 دی ماه سال جاری برگزار نخواهد شد و به زمان دیگری موکول خواهد شد که متعاقبا در سایت مرکز اطلاع رسانی می گردد. ‌

ویدیو