مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 09 آذر 1400

اطلاعیه در خصوص برگزاری نمایشگاه فرش بانکوک تایلند

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، نظر به پیشنهاد دریافت شده از سوی وزارت امور خارجه جهت برگزاری نمایشگاه و فروش فرش ایرانی در بانکوک تایلند در یکی از مراکز خرید معتبر بانکوک، به آگاهی می رساند نمایشگاه مذکور طبق شماره نامه 964/953267به تاریخ 1400/08/12 ، برگزار خواهد شد. بدیهی است هزینه های مربوط به حضور در این نمایشگاه به عهده شرکت کننده می باشد.  

ضمنا، شماره واتس آپ بخش اقتصادی سفارت ج.ا.ایران جهت کسب اطلاعات تکمیلی 00989396397801 اعلام می گردد.

ویدیو