مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 23 اسفند 1400

نمایش آثاری از سهراب سپهری و رونمایی از دستبافته دوره صفوی در اکسپوی دبی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، این رویداد از تاریخ 25/12/1400 لغایت 28/12/1400 به همت شرکت ایران گره و مرکز ملی فرش ایران در سالن فرش پاویون ایران در اکسپو دبی و به مدت 4 روز برای نمایش عمومی اجرا خواهد شد.

ویدیو