مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 20 فروردین 1401

بازدید معاون وزیر صمت از مرکز ملی فرش ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، در این بازدید که با حضور رییس، معاونین و جمعی از کارمندان مرکز صورت گرفت برادران با بیان اهم کارهای صورت گرفته در این حوزه به بررسی کاستی ها و نقاط قدرت این حوزه پرداخت.
در ادامه معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت فرش دستباف در صادرات غیر نفتی خواستار انجام امور مرکز با قدرت بیشتر از قبل شد.
وی در پایان جلسه خواستار تلاش روز افزون برای بهبود شرایط و رونق بازار این هنر – صنعت شد.

ویدیو