مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 21 فروردین 1401

برگزاری دوره های مجازی آموزشی فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، این دوره ها برای فروشندگان فرش دستباف و رنگرزان شهرستان های راز و جرگلان، به منظور افزایش سطح مهارت ، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
گفتنی است:  آزمون این دوره های آموزشی در تاریخ های 20 لغایت 22 فروردین ماه ۱۴۰1 برگزار می گردد .

ویدیو