مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 21 اردیبهشت 1401

لیست جدید کتاب های مرکز ملی فرش ایران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران با هدف آشنایی متدولوژیک قالی ایران، این مرکز معرفی و  45 کتاب فرش دستباف را دستور کار خود قرار داده و خریداری کرده است.
 کتاب‌های جدید که با موضوع فرش دستباف که در کتابخانه مرکز ملی فرش ایران معرفی می‌شود راهنمای ویژه ای برای دانشجویان، کلکسیونرها و افراد حرفه ای است که می خواهند در مورد فرش های دستباف بیشتر بدانند تعدادی از اسامی این کتاب که در ارتباط با فرش، طراحی، الیاف ،نماد و اسطوره، پوشاک است به شرح زیر است.
۱-  فرش کاشان/ شیرین صور اسرافیل
۲- ده هزار سال تاریخ و هنر فرش بافی اقوام ایرانی/ مهرآسا غیبی
۳-  قالی های زربفت صفوی/ ندا السادات ملکوتی
۴- اسلیمی و ختایی گلهای شاه عباسی/ ارنست کونل
۶-  راهنمای ساده و مصور قالی ایران/ تورج ژوله
۷-  خورجین/ پرویز تناولی
۸- واژه نامه پارچه و لباس/ فریده طالب پور
9-  قالیچه های امروزی مشرق زمین/امیت آیلند/ ترجمه عبدالکریم عطارزاده
۱۰- تحلیل فرهنگی قالی خشتی چالشتر/ افسانه قانی
۱۱- فرش های پیش از اسلام و منسوجاتی از خاور زمین/ فریدریش اشپولر/ ترجمه رضوان احمدی پیام
۱۲-  مطالعه تطبیقی نشانه شناسانه نقوش سنتی ایرانی/ هدی زابلی نژاد
۱۳- اسطوره به روایت تصویر/ ابوالقاسم اسماعیل پور
۱۴- بیان ومعانی/ سروش شمیسا

ویدیو