مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 01 تیر 1401

بازدید رییس مرکز ملی فرش از مراکز بافندگی فرش دستباف سبزوار

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، فرح ناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران، به همراه معاون برنامه ریزی فرمانداری، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت و هیات مدیره اتحادیه فرش دستباف از کارگاه های رنگرزی نخ و خامه و تعدادی از نمایشگاه آموزش، تولید و فروش فرش و تابلو فرش دستباف شهرستان سبزوار بازدید به عمل آورد و با توجه به استعدادهای موجود قول همکاری و مساعدت برای توسعه کارگاه رنگرزی و احیای واحد تولیدی نخ ریسی  شهرستان را دادند .

وی از فعالان این بخش خواستند با همکاری طراحان چیره دست،  ضمن به روز نمودن طرح های خود ، پیشرو و خالق طرح های نوین فرش دستباف باشند .

قالی بافی در سبزوار پیشینه ای كهن دارد به گفته آگاهان حدود یك قرن از قالی بافی در این شهرستان می گذرد بعضی منابع نیزاین سابقه را تا قرن هشتم و دوره تیموریان نیز ذكر نموده اند .

سبزوار پس از مشهد دومین شهر در استان خراسان است که کارخانه های نخ ریسی دارد.

ویدیو