مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 21 تیر 1401

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف/ رویدادی منطقه ای با منافع ملی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، از آنجایی که طی دو سال گذشته، فرصت فراگیر و سودآور برای بهم رسانی عرضه و تقاضای داخلی فرش دستباف در رویدادی به وسعت نمایشگاه فرش تهران فراهم نشده بود، با رفع شدن محدودیت ها و الزامات کووید 19 فرصت مغتنمی پدید آمده است تا شاهد شور و استقبال بیشتر در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف تهران باشیم.

به تبع انتشار خبر برگزاری نمایشگاه بیست و نهم، اتحادیه­ ها و تشکل­ های صنفی، درخواست ابلاغ نرخ اجاره غرفه­ ها را برای برنامه­ ریزی و ثبت نام اعضا داشتند که با پیگیری متعدد کتبی و حضوری مرکز ملی فرش قیمت غرفه­ ها با تخفیف ویژه 30 درصدی نسبت به سایر نمایشگاه ­ها، احصاء و هم زمان از طریق سیستم اتوماسیون دولت، پرتال شرکت نمایشگاه ­های بین­ المللی و پرتال مرکز ملی فرش ایران، اطلاع­ رسانی فراگیر درخصوص موضوع صورت پذیرفت.

گفتنی ست بر همین اساس از طریق مکاتبات رسمی با مدیرعامل محترم شرکت سهامی نمایشگاه­ های بین المللی، دغدغه­ های فعالان و ذینفعان حوزه تولید و فروش فرش دستباف و افزایش ساعات برگزاری نمایشگاه مطرح گردید و تا رفع محدودیت های وضع شده، از مبادی رسمی در حال پیگیری است.

ویدیو