مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 03 مرداد 1401

برنامه ریزی در خصوص برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، با توجه به پیگیری های بعمل آمده و جلسات برگزار شده با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در خصوص تقاضای واصله جهت تمدید مهلت ثبت نام و بازگشایی مجدد سایت شرکت مجری، مصوبات به شرح زیر مورد توافق اعضا قرار گرفت:
۱-  ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ تا پایان ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ تمدید شد ( لازم به ذکر است: تاریخ مزبور به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نخواهد بود و هیچ ثبت نامی پس از تاریخ اعلام شده صورت نخواهد پذیرفت) 
۲- با توجه به پیگیری های مستمر و اقدامات مناسب صورت پذیرفته جهت افزایش ساعت کار نمایشگاه بیست و نهم تاییدیه های لازم اخذ و اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

ویدیو