مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 05 شهریور 1401

دیدار معاون قضایی دادستان کل کشور از نمایشگاه بیست و نهم فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در مجلس شورای اسلامی از با حضور در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران بر لزوم همکاری های متقابل با مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد..

ویدیو