مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 05 شهریور 1401

بازدید عضو شورای شهر از نمایشگاه فرش دستباف

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، صادقی عضو شورای شهر تهران، در بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران بر لزوم معرفی دوباره فرش تهران به عنوان یک میراث تاریخی با سابقه بیش از دویست سال در شهر تهران تاکید کرد.

وی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی مجموعه داران مختلف، یک نمایشگاه فاخر از فرش های قدیمی تهران در پایتخت برپا شود.

 

ویدیو