مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 14 شهریور 1402

کارگاه آموزشی مرمت فرش به همت مرکز نیکوکاری نصرت سنندج

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران دوره آموزشی مرمت و آموزش کنترل و رفع عیوب بافت به مدت سه روز از ۱۱ تا ۱۳ شهریور در مرکز نیکوکاری نصرت سنندج بر پا شد.

عنوان دوره:

۱_مرمت از رج اول( دوره جامع ارتقای مهارت ناظرین کنترل کیفت و تولید کنندگان فرش دستباف)

۲_ کارگاه آموزشی کنترل کیفیت درکارگاه تولید

جامعه هدف:

استادکاران و ناظرین تولید فرش و گلیم و دستبافته های دیگر داری استان کردستان

مدرس دوره: استاد هادی پورجهان

ویدیو