مرکز ملی فرش ایران

تاریخ: 14 بهمن 1402

نام کتاب : تاریخ فرش سیر تحول و تطور فرشبافی ایران / نویسنده : فضل الله حشمتی رضوی / ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی / سال : 1387

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران،

چکیده :

تاریخ فرش ایران سرگذشت رشتن و بافتن زنان و مردانی است که در سرزمین گسترده فلات ایران دست بافته های خود را بافته اند و بی ادعا این راه و رسم و سنت را به نسل امروز تحویل داده اند. بنابراین آنچه در این تاریخ نویسی به عنوان پایه و محور روی آن تکیه می شود : "رخدادهای نظام تولید و داد و ستد آن به انضمام منابع انسانی" است که هر چقدر در دل تاریخ جلو می رویم مسائل شفاف تر و دست آخر با آمارهای کارکرد توام می شود.

کتاب حاضر قلمرو نوشتاری خود را پس از بحث های مقدماتی و پیشینه کانونهای بافت از زمان تهمورث در عصر پیش از تاریخ و در دل اسطوره ها از رشتن و بافتن آغاز می کند و پس از خاستگاه نخستین به دوران باستان یعنی مادها،هخامنشیان،سلوکیان،اشکانیان و ساسانیان می پردازد و سپس وارد سده های نخستین دوره های اسلامی می شود.

ویدیو