دوشنبه, 04 مهر,1401

محورها و مباحث دهمين المپياد فرش اعلام شد

محورها و مباحث دهمين المپياد فرش اعلام شد
محورها و مباحث رشته های مختلف المپیاد فرش دستباف اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ مدیر آموزش و رییس کمیته علمی دهمین المپیاد فرش دستباف گفت: محورها و مباحث مورد سوال در آزمون رشته ­های طراحی، مواد اولیه و رنگرزی در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی و همچنین رشته مرمت در بخش دانشجویی برای اطلاع شرکت کنندگان به شرح زیر اعلام می شود.

خدم الحسینی یادآور شد که چارچوب سوالات آزمون رشته بافت (بخش دانش آموزی و دانشجویی) به زودی اعلام خواهد شد.

گفتنی است؛ دهمین المپیاد فرش دستباف در مرحله كشوري از یازدهم تا سیزدهم اسفندماه امسال در استان خراسان رضوی (شهرستان مشهد) در دو مرحله دانش آموزي و دانشجويي برگزار خواهد شد.

چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته مرمت در بخش دانشجویی

فصل

مباحث و موضوعات مورد نظر درآزمون مرمت

امتیاز

آزمون نظری

امتیاز آزمون عملی

اول

· آسیب شناسی و انواع آسیب دیدگی و عوامل آسیب رسان در فرش

· بازدید و بررسی فرش آسیب دیده

· استحکام بخشی موقت فرش(مقاوم سازی قسمتهای آسیب دیده)

· غبارگیری و شستشو به منظور آماده­سازی فرش آسیب دیده برای کار مرمت

· شناخت ویژگیهای فنی بافت فرش(تار ، پود و گره)

· شناخت ابزارهای مرمت، لوازم، مواد مصرفی کاربردی در مرمت فرش

· سربندیها- دو گره زنی،گره نخودی، قایق ها و زنجیره

· شیرازه، نحوه اجراء و مرمت(انواع شیرازه)

· چرم دوزی

· سرنخ زنی و انواع آن

6

14

دوم

· جور کردن نخ و خامه جهت مرمت

· نحوه اجراء خواب پشت، خواب رو، خواب مشهد و گره( ایلمک زدن) و کوبلن

· ریشه کشی به روشهای مختلف و سربافی

· سوزن کاری چاک وجفت و تابر

· سوزن کاری پوسیدگی

9

21

سوم

· مرمت پارگی فرش تخت بافت(سر، وسط، بغل) به روشهای مختلف

· مرمت پارگی فرش نیم لول(سر، وسط، بغل) به روشهای مختلف

· مرمت پارگی فرش لول بافت(سر، وسط، بغل) به روشهای مختلف

· رفع عیب کجی فرش به روشهای مختلف

· عملیات مرمتی اصلاح معایب رنگ و لکه برداری فرش(رنگ گذاری و رنگ برداری)

·  انجام عملیات تکمیلی مرمت فرش(قیچی کاری و پرداخت و اطو کاری)

15

35

جمع امتیاز

30

70

چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته مواد اولیه و رنگرزی در بخش دانشجویی

 

امتیاز آزمون عملی

امتیاز آزمون نظری

مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رنگرزی دانشجویی

فصل

-

6

· مقدمه ای بر الیاف پشم، ابریشم و پنبه.

· خواص فیزیکی و شیمیایی الیاف پشم و ابریشم.

· آماده سازی الیاف پشم و ابریشم جهت رنگرزی شامل سفیدگری و شستشو.

اول

*40

12

· مواد رنگزای طبیعی شامل خواص و ویژگیها.

· مقدمه ای بر رنگرزی الیاف پشم و ابریشم با مواد رنگزای طبیعی.

· انواع دندانه ها و روشهای مختلف دندانه دادن.

· رنگرزی پشم با روناس، قرمزدانه، نیل، اسپرک، وسمه، پوست گردو، پوست انار.

· مواد کمکی مورد استفاده در رنگرزی پشم با مواد رنگزای طبیعی.

دوم

**30

12

· معرفی مواد رنگزای مصنوعی مناسب پشم، ابریشم و پنبه شامل خواص و ویژگیها

· خواص ثباتی مواد رنگزای مصنوعی.

· رنگرزی نخ پشمی و ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی، متال کمپلکس، کرومی، خمی و راکتیو.

· رنگرزی نخ پنبه ای با مواد رنگزای مستقیم، خمی و راکتیو.

· مکانیزمهای جذب مواد رنگزای اسیدی و راکتیو بر روی نخ پشمی و ابریشمی.

· مکانیزم عمل مواد کمکی در رنگرزی نخ پشمی، ابریشمی و پنبه ای با مواد رنگزای مناسب آنها.

سوم

70

30

جمع امتیازات

*آزمون عملی شامل مصاحبه 13 امتیاز و پاسخ کتبی 27 امتیاز است.

** آزمون عملی شامل مصاحبه 12 امتیاز و پاسخ کتبی 18 امتیاز است.

چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته طراحی المپیاد فرش در بخش دانشجویی

آزمون رشته طراحی در بخش دانشجویی شامل دو بخش نظری و عملی بوده که مجموع نمرات دو بخش 100 امتیاز است.

آزمون طراحی در بخش دانشجویی:

بخش نظری

مبحث

بارم

مباحث مربوط به محاسبات در طراحی فرش شامل محاسبات عددی، رجشمار،  گره زرعی، تناسبات اجزای نقشه و حاشیه

10

مباحث مربوط به هندسه نقوش در طراحی فرش

3

مباحث مربوط به شناخت نقوش شامل شناخت انواع طرح ها و نقشه های مناطق و تاریخچه نقوش

7

مباحث مربوط به رنگ ونقطه شامل شناخت رنگ ها و چگونگی رنگ آمیزی نقشه فرش

5

جمع امتیازات

25

بخش عملی

مبحث

بارم

کار عملی رنگ و نقطه شامل توانایی ساخت رنگ های سنتی مورد استفاده در فرش دستباف و رنگ آمیزی و نقطه گذاری نمونه کار به صورت سنتی و بر اساس رنگ آمیزی سبکهای رایج با تاکید بر سبک اصفهان و تبریز

25

کار عملی طراحی نقشه فرش در ابعاد خواسته شده بر اساس یکی از الگو های محرمات، محرابی، شکارگاه، خشتی یا انواع واگیره ها

50

جمع امتیازات

75

چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته مواد اولیه و رنگرزی دهمین المپیاد فرش دستباف در بخش

دانش­ آموزی

                                                                                                                     

امتیاز آزمون عملی

امتیاز آزمون نظری

مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رنگرزی دانش آموزی

فصل

-

5

· مقدمه ای بر الیاف پشم، ابریشم و پنبه.

· خواص فیزیکی و شیمیایی پشم و ابریشم.

· آماده سازی پشم و ابریشم قبل از رنگرزی.

اول

*40

15

· معرفی مواد رنگزای طبیعی مصرفی در رنگرزی پشم و ابریشم.

· رنگهای بدست آمده از رنگرزی نخ پشمی و ابریشمی با مواد رنگزای طبیعی.

· معرفی انواع دندانه ها و روشهای مختلف دندانه دادن پشم و ابریشم.

· روشهای مختلف رنگرزی پشم و ابریشم با مواد رنگزای طبیعی شامل دندانه.

· رنگرزی پشم با روناس و اسپرک.

· معرفی و نقش مواد کمکی مورد استفاده در رنگرزی پشم و ابریشم با مواد رنگزای طبیعی.

دوم

**30

10

· معرفی مواد رنگزای مصنوعی مناسب پشم، ابریشم و پنبه.

· خواص ثباتی مواد رنگزای مصنوعی بر روی نخ پشمی و ابریشمی.

· روش رنگرزی نخ پشمی و ابریشمی با مواد رنگزای اسیدی، متال کمپلکس، شامل مواد مصرفی و نقش آنها و گرافهای رنگرزی.

سوم

70

30

جمع امتیاز

*آزمون عملی شامل مصاحبه 13 امتیاز و پاسخ کتبی 27 امتیاز است.

** آزمون عملی شامل مصاحبه 12 امتیاز و پاسخ کتبی 18 امتیاز است.

چارچوب مباحث و موضوعات مورد نظر در آزمون رشته طراحی المپیاد فرش در بخش دانش آموزی

آزمون رشته طراحی در بخش دانش آموزی  شامل دو بخش نظری و عملی بوده که مجموع نمرات دو بخش 100 امتیاز است.

آزمون طراحی در بخش دانش آموزی:

بخش نظری

مبحث

بارم

مباحث مربوط به محاسبات در طراحی فرش شامل محاسبات عددی، رجشمار، گره زرعی، تناسبات اجزای نقشه و حاشیه

10

مباحث مربوط به شناخت نقوش شامل شناخت انواع طرح ها و نقشه های مناطق و تاریخچه نقوش

7

مباحث مربوط به رنگ و نقطه شامل شناخت رنگ ها و چگونگی رنگ آمیزی نقشه فرش

8

جمع امتیاز

25

 

بخش عملی

مبحث

بارم

کار عملی رنگ و نقطه شامل توانایی ساخت رنگ­های سنتی مورد استفاده در فرش دستباف و رنگ آمیزی و نقطه گذاری نمونه کار به صورت سنتی

25

کار عملی طراحی نقشه فرش در ابعاد خواسته شده بر اساس یکی از الگوهای لچک ترنج، محرابی یا افشان

50

جمع امتیاز

75

                               

                       

اتاق خبر امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

معصومه ذوالفقاری
معصومه ذوالفقاری شنبه, 19 دی,1394 23:12
باسلام. چرا درمباحث المپیاد دانشجویی مباحث بافت وبارم امتیازات رو ذکرنکردید؟ اگه امکانش هست حتما ذکر کنید. ممنون
معصومه عقاب نشین
معصومه عقاب نشین چهارشنبه, 23 دی,1394 22:32
با سلام و تشکر از ارائه سرفصلهای آزمونها.منظور از فصل اول،دوم و سوم موضوعات آزمون رنگرزی دانش آموزی چه میباشد؟ آیا فصول کتاب میباشد؟چه کتابی؟ متشکرم