پنجشنبه, 13 بهمن,1401

تفاهمی برای نگاه دانشی و تجاری به فرش

تفاهمی برای نگاه دانشی و تجاری به فرش
تفاهم نامه همکاری بین مرکز ملی فرش ایران و پژوهشکده توسعه و تجاری سازی محصول نوین امضا شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ در راستای تقویت هرچه بیشتر تعاملات علمی، آموزشی، تحقیقاتی با هدف ارتقای وضعیت اکوسيستم نوآوری و کارآفرينی تخصصی هنر- صنعت فرش دستباف ایران، در کلیه حوزه­های فعاليت مرکز ملی فرش ایران به امضا رسید.

بنا بر این گزارش؛ با این تفاهم نامه بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های مرکز و پژوهشکده با موضوعاتی همچون «آسیب شناسی محيط، طراحی و تدوين نظام­های مديريت نوآوری»، «نياز سنجی، طراحی، تدوین و اجرای بسته­های آموزشی توانمندسازی»، «ايجاد بستر برای ايجاد و توسعه شبکه زنجيره ارزش کارآفرينانه»، «ایجاد مراکز مشاوره تخصصی طراحی و توسعه محصول جدید مبتنی با حفظ اصالت فرش دستباف»، «انجام تحقيقات علمی و کاربردی در حوزه برند سازی، بسته بندی، استاندارد سازی مواد اولیه»، «امکان ­سنجی راه اندازی دپارتمان مشترک مديريت طراحی، توسعه و تجاری سازی» و.... امکانپذیر خواهد بود.

این گزارش می افزاید؛ مدت این تفاهم نامه 3 سال منظور شده است و در طول این مدت مرکز ملی فرش و پژوهشکده توسعه و تجاری سازی محصول نوین ملزم به اجرای تعهدات در چارچوب اهداف ذکر شده هستند.

شایان ذکر است؛ کلیه فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و توسعه نوآوری مشاوره­ای در چارچوب مصوبات هیات امناء پژوهشکده و حسب تقاضای مرکز ملی فرش ایران و طبق مقررات و ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می­شود.

اتاق خبر امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.