جمعه, 12 خرداد,1402

چند جا به جایی در مرکز ملی فرش ایران

چند جا به جایی در مرکز ملی فرش ایران
با صدور ابلاغ های جداگانه ای از سوی رییس مرکز ملی فرش ایران، سرپرست معاونت بازاریابی و جانشینان جدید معاونت های امور تولید، امور تحقیقات و ترویج و امور بازاریابی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ حمید کارگر طی چند ابلاغ "ابراهیم عزیزی هریس" را با حفظ سمت به عنوان "سرپرست معاونت امور بازاریابی"، "قاسم کاظمی گورجی" را به عنوان "جانشین معاونت امور تولید"، "مرتضی لطفی افشار" را به عنوان "جانشین معاونت امور بازاریابی" و "فریبرز نورپناه" را به عنوان "جانشین معاونت تحقیقات و ترویج" منصوب کرد.

وی همچنین در ابلاغی "مجتبی فیض اللهی" را به عنوان "مشاور مرکز ملی فرش ایران در امور اقتصادی و تجاری" منصوب کرد و از کوشش های "فریبرز افضال" و "کاملیا قلمزن نیکو" در مدت تصدی جانشینی معاونت های تولید و بازاریابی تقدیر کرد.

اتاق خبر امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

khosravi
khosravi جمعه, 31 اردیبهشت,1395 20:55
هزاربارجابه جای بشه کاری انجام نشده ونخواهدشد فرش باید بدون تعاونها که سالها است اموال مردم غارت میکنندتازه اتحادیه ها خوبند درای ن مدت کم درخشیدندبازهم کافی نیست فرش باید بصورت یک سازمان منسجم اداره شود