ﺳﻪشنبه, 16 خرداد,1402

عشق روی دار قالی گل می دهد/ به امید روزهای بهتر

عشق روی دار قالی گل می دهد/ به امید روزهای بهتر
به دار، چله، تار و پودِ قالیِ نیمه تمام خیال چشم دوخته امُ...

گوش سپرده ام به زمزمه ی دخترک نقشه خوان که می خواند

 

سبز بزن، پس آبی.......

 

سپید بزن ،پس گلی......

 

زرد بزن، پس ملی ......

 

این گونه است که گره به گره ،رنگ به رنگ

 

تو را می بافمُ...

خبرنگار آزمایشی امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.