چهارشنبه, 12 مهر,1402

فرش به صنایع دستی برنمی گردد

فرش به صنایع دستی برنمی گردد
نامور مطلق: در حال حاضر تغییرات ساختاری نیاز نداریم و این هنر-صنعت به معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی الحاق نمی شود.

معاون صنایع دستی کشور درباره الحاق فرش به معاونت صنایع دستی گفت: در حال حاضر تغییرات ساختاری نیاز نداریم و این هنر-صنعت به معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی الحاق نمی شود.

به گزارش مهر؛ بهمن نامور مطلق گفت: این تغییرات ساختاری جز چالش دستاوردی ندارد ما به همدلی بیشتر اعتقاد داریم تا هم سازمانی. اکنون با وجود اینکه نهادهای پوشش دهنده حوزه فرش و صنایع دستی با هم متفاوت هستند ولی با یکدیگر همکاری خوبی داریم.

وی ادامه داد: اکنون برخی از هنرمندان که حوزه کاری آنها فرش است به ما مراجعه می کنند و ما آنها را راهنمایی می کنیم. اشتراکاتی نیز با هنرمندان حوزه فرش داریم مانند مشکلات بیمه و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی. با این حال به دنبال اضافه کردن تشکیلات نیستیم چراکه معتقدیم روزی این تصمیم گرفته شده و اکنون هنرمندان صنایع دستی در شرایط اضطرار قرار دارند نباید با تغییرات سازمانی این شرایط را به حالت اضطرار در  آوریم.

وی ادامه داد: در سال های اخیر 40 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند اگر تدبیری برای این روند نمی اندیشیدیم به آرامش امروز دست پیدا نمی کردیم. پس در شرایط اضطرار نباید به دنبال افزایش یا کاهش تشکیلات باشیم. خدمت رسانی به هنرمندان جزو اولویت کاری ماست.

اتاق خبر امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.