پنجشنبه, 29 اردیبهشت,1401

وضعیت کارگاه های رنگرزی شمال غرب کشور بررسی شد

وضعیت کارگاه های رنگرزی شمال غرب کشور بررسی شد
طرح مطالعاتی بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل در مرکز ملی فرش ایران ارایه و بررسی شد.

این طرح مطالعاتی با حضور روسای ادارات فرش استان های مربوطه و جمعی از کارشناسان در محل مرکز ملی فرش ایران ارایه و مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش؛ مجری این طرح "جواد احمدی شعار" دانشجوی دکترای مهندسی نساجی است. وی این طرح مطالعاتی را با هدف شناسایی کارگاه های رنگرزی شیمیایی و رنگرزی طبیعی کارگاه های رنگرزی سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل  بررسی کرده و مشکلات ونیازهای آن ها را شناسایی کرده است.

در این طرح مطالعاتی وضعیت کارگاه از نوع رنگزاها، مواد کمکی و رنگزاهای گیاهی مورد استفاده در این مناطق جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به گستره فعالیت میدانی این طرح، نوع رنگزاها، خامه قالی، نشانی کارگاه ها و کارکرد دستگاه های رنگرزی و همچنین مشکلات کارگاه ها طی مدت 18 ماه مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است؛ ظرفیت اسمی و ظرفیت واقعی کارگاه های رنگرزی استان های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل  برای استفاده در برنامه های بعدی برای شناسایی پتانسیل های این استان از دیگر مباحث مطرح شده در این طرح مطالعاتی بود.اتاق خبر امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.