دوشنبه, 07 خرداد,1403

مطالب موجود برای 'فرش، اراک، بهادری، نقاشخانه'

ضرورت تکریم زنده یاد عیسی بهادری

ضرورت تکریم زنده یاد عیسی بهادری

رییس مرکز ملی فرش ایران با حضور در زادگاه استاد عیسی بهادری از نقاشخانه او بازدید کرد.