شنبه, 09 بهمن,1400

مطالب موجود برای 'فرش، موزه'

اجازه احداث هواکشِ مترو در موزه فرش را نمی‌دهیم

اجازه احداث هواکشِ مترو در موزه فرش را نمی‌دهیم

«محمدحسن طالبیان»تاکید کرد: میراث فرهنگی به مترو اجازه نمی‌دهد سازه‌ی هواکش خود را در محدوده‌ی این موزه احداث کند، آن‌ها نخست باید با میراث فرهنگی هماهنگ کنند.
 موزه فرش ایران نباید صرفاً انبار فرشهای نفیس شود

موزه فرش ایران نباید صرفاً انبار فرشهای نفیس شود

یک مسئول میراث فرهنگی گفت: باید شرایط فعالیت هنرمندان به‌صورت استاد و شاگردی فراهم شود زیرا دانشگاهها فقط مدرک می‌دهند، درحالیکه هنرمندان طبق سنت اسلامی که به مقام استاد و شاگردی اعتقاد دارند باید شاگردانی را آموزش دهند تا هنر آنه...
تهدید موزه فرش تهران با ایستگاه مترو

تهدید موزه فرش تهران با ایستگاه مترو

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران گفت: برطبق گزارش‌های رسیده شرکت مترو تهران قصد احداث کارگاه و هواکش ایستگاه کارگر در خط ۶ مترو را دارند و این اقدام این موزه را مورد تهدید قرار داده است.