شنبه, 09 بهمن,1400

مطالب موجود برای 'فرش، نشست، اتحادیه، صادرکنندگان'

هم انديشى فرش و صنايع دستى

هم انديشى فرش و صنايع دستى

نشست مشترك ميان مديران فرش و صنايع دستى به ميزبانى اتحاديه صادركنندگان فرش ايران برگزار شد.