شنبه, 09 بهمن,1400

مطالب موجود برای 'فرش، همایش، فرش واره'

استقبال از همایش «فرش واره»

استقبال از همایش «فرش واره»

همایش همداستانی اهالی هنر و فرش با عنوان «فرش واره» به همت مرکز ملی فرش ایران برگزار شد.