ﺳﻪشنبه, 08 فروردین,1402

مطالب موجود برای 'فرش، کتابچه، هالی، معرفی، فرش ایران، انگلیسی'

کتابچه ای در معرفی فرش ایران

کتابچه ای در معرفی فرش ایران

از سوی مرکز ملی فرش ایران و با همکاری مجله هالی، کتابچه ای برای معرفی فرش ایران به زبان انگلیسی منتشر شد.