چهارشنبه, 12 مهر,1402
  •  
  • شنبه, 17 آذر 1397
  • شنبه, 14 مهر 1397

رنگرزی مقدماتی فرش دستباف
amozesh | دوشنبه, 5 آذر 1397 | 6.5 MB
دانلود
طراحی نقوش سنتی
amozesh | شنبه, 21 مهر 1397 | 41.1 MB
دانلود
نقاشی نقشه فرش
amozesh | شنبه, 21 مهر 1397 | 51.6 MB
دانلود
کتاب بافت مقدماتی
amozesh | شنبه, 21 مهر 1397 | 22.0 MB
دانلود
کتاب طراحی فرش
amozesh | شنبه, 21 مهر 1397 | 15.4 MB
دانلود