طراحی سایت
شنبه 29 خرداد 1400
EN

معرفی مدیران مرکز

ریاست مرکز

فرح ناز رافع

رییس مرکز

حوزه ریاست

علی رحیمی

مدیر حراست

فریبرز نورپناه

مدیر حوزه ریاست

محمدرضا ارجلو

روابط عمومی و تبلیغات

معاونت امور بازاریابی

حسین بیرامی

سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازاریابی

سید حسن رییس زاده

رییس گروه بازرگانی و امور نمایشگاهی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

معاونت امور تولید

کوروش کریمشاهی

رییس گروه مواد اولیه

کورش انصاری

رییس گروه بافت و تکمیل

معاونت امور تحقیق و ترویج

سیدمحمد ویسیان

معاون امور تحقیق و ترویج

قاسم کاظمی گورجی

رییس گروه آموزش و ترویج

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مرجان صادق نیا

رییس گروه تحقیقات

مشاوران

امید اشرفی

مشاور امور بازاریابی