شنبه 28 مهر 1397
EN

معرفی مدیران مرکز

ریاست مرکز

فرشته دستپاک

رییس مرکز

حوزه ریاست

مجتبی فیض اللهی

قائم مقام

مهری موسی خانی

مسئول حوزه ریاست

علی محمد جابری

مسئول امور اداری و پشتیبانی

مرجان صادق نیا

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

جلال فهیمی راد

مسئول گروه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

معاونت امور بازاریابی

محمد مهدی فرشچی موحد

معاون امور اقتصادی و بازاریابی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

سرپرست معاونت امور تولید

معاونت امور تحقیق و ترویج

فروغ اسماعیلی

معاون امور تحقیق و ترویج

نادر خدم الحسینی

مسئول آموزش

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مشاوران

سید محمد ویسیان

مشاورعالی و رییس گروه تحقیقات

کاملیا قلمزن نیکو

مشاور در بخش آمار و اطلاعات

محسن حسن زاده

دستیار ویژه در امور تولید

حسن اکبری بیرق

مشاور امور بین الملل