طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 خرداد 1399
EN

معرفی مدیران مرکز

ریاست مرکز

فرح ناز رافع

رییس مرکز

حوزه ریاست

علی صادق زاده

مدیر حراست

معاونت امور بازاریابی

محمد مهدی فرشچی موحد

معاون امور اقتصادی و بازاریابی

سید حسن رییس زاده

رییس گروه بازرگانی و امور نمایشگاهی

معاونت امور تولید

یاسر حنیفی

سرپرست معاونت امور تولید

کوروش کریمشاهی

رییس گروه مواد اولیه

معاونت امور تحقیق و ترویج

محسن حسن زاده

سرپرست معاونت تحقیق و ترویج

سیدمحمد ویسیان

رییس گروه تحقیقات

قاسم کاظمی گورجی

رییس گروه آموزش و ترویج

منصوره محمد حسین دولابی

مشاور امور بانوان و مسئول کتابخانه

مشاوران