دوشنبه, 07 خرداد,1403
ردیف عنوان همایش مکان همایش زمان همایش مقالات جلد اول مقالات جلد دوم
1 دومین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف تهران 29 و 30 آبان ماه 86
2 اولین سمینار ملی تحقیقات فرش دستباف تهران 27 و 28 مهرماه 82
3 تابلو فرش از منظر اشتغالزایی بهار 1396
4 جامعه شناسی هنرفرش دستباف تهران 1391
5 طرح و نقش فرش دستباف ،چالش سلیقه یابی و بازاریابی
6 طرح واردات تخم نوغان و چشم انداز آن در تامین ابریشم مصرفی در فرش دستباف ایران
7 گفتمان باغ ایرانی در فرش دستباف
8 نگاهی به قالی شاهسون