دوشنبه, 07 خرداد,1403

یاسر حنیفی

معاون امور تولید

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 22078609 - 22360354

شرح وظایف

  • ساماندهي امور مربوط به تامين مواداوليه مرغوب توليد و تجارت فرش دستباف.
    بسترسازي و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم جهت ايجاد، توسعه و تقويت تشكل‌هاي صنفي و مدني در سطوح منطقه‌اي و ملي.
    تهيه و تدوين و پيشنهاد لوايح، مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي مورد نياز به منظور و بهبود و اصلاح وضعيت هنر ـ صنعت فرش دستباف.
    حمايت از بافندگان، توليدكنندگان، بازرگانان و نيروهاي خلاق و نوآور در هنر ـ صنعت فرش دستباف.