پنجشنبه, 13 مهر,1402

بیستمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

  • محل برگزاری محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • تاریخ شروع 1390/07/01
  • تاریخ پایان 1390/07/07
  • نوع نمایشگاه تخصصی
  • مساحت مفید 24100 مترمربع
  • تعداد غرفه ها 533
  • مجری شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو