شنبه, 11 تیر,1401

نوزدهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

  • محل برگزاری محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • تاریخ شروع 1389/07/01
  • تاریخ پایان 1389/07/07
  • نوع نمایشگاه تخصصی
  • مساحت مفید 23800 مترمربع
  • تعداد غرفه ها 436
  • مجری شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو