شنبه, 01 مهر,1402

هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

  • محل برگزاری محل دائمی نمایشگاه فرش دستباف ایران
  • تاریخ شروع 1388/07/01
  • تاریخ پایان 1388/07/07
  • مساحت مفید 19700متر مربع
  • تعداد غرفه ها 436
  • مجری شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو