چهارشنبه, 12 مهر,1402

هفدهمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

  • محل برگزاری محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • تاریخ شروع 1387/06/01
  • تاریخ پایان 1387/06/07
  • نوع نمایشگاه تخصصی
  • مساحت مفید 21000 مترمربع
  • مجری شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو