جمعه, 08 بهمن,1400

اولین جشنواره فرش برتر تهران 1388

  • محل برگزاری تهران
  • تاریخ شروع 1388/07/01
  • تاریخ پایان 1388/07/07