پنجشنبه, 13 مهر,1402

بیست و دومین نمایشگاه فرش دستباف ایران

  • محل برگزاری محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • تاریخ شروع 1392/06/01
  • تاریخ پایان 1392/06/07
  • مدت نمایشگاه 7 روز
  • نوع نمایشگاه تخصصی
  • مساحت مفید 25300متر مربع
  • تعداد غرفه ها 573
  • مجری شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو