چهارشنبه, 12 مهر,1402

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی فرش چین- شینینگ

  • محل برگزاری چین- شینینگ
  • تاریخ شروع 1394/04/04
  • تاریخ پایان 1394/04/08
  • مدت نمایشگاه 5

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بینالمللی فرش چین- شینینگ از تاریخ 4 تا 8 تیر ماه 4934 برابر با 52 تا 53 ژوئن 5142 برگزار شد. در همین راستا مرکز ملی فرش ایران برای هشتمین سال متوالی پاویون جمهوری اسالمی ایران را در نمایشگاه یادشده در فضایی به مساحت 361 مترمربع و با حضور 43 شرکت تولیدی و بازرگانی برپا کرد.
شینینگ (XINING (در ایالت چینگهای (QINGHAI (در غرب کشور چین و در نزدیکی تبت است و به عنوان تنها قطب تولیدکننده فرش دستباف کشور چین است و از همین رو نمایشگاه تخصصی بینالمللی چین در زمینه فرش در این ایالت برگزار میشود.
نمایشگاه در مرکز نمایشگاهی این استان در مساحتی به متراژ 91111 مترمربع با حضور مشارکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار میشود و شمار بازدیدکنندگان این نمایشگاه در سال گذشته بیش از 8111 تن و مشارکتکنندگان از کشورهای چین، هند، ترکیه، پاکستان، افغانستان، نپال، عمان، ازبکستان و جمهوری اسالمی ایران حضور داشتند.