چهارشنبه, 12 مهر,1402

بيست و چهارمین نمايشگاه بین المللی فرش دستباف

 • محل برگزاری محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران
  خیابان های منتهی به مبادی نمایشگاه بین المللی عبارتند از :
  1. درب جنوب غربی: بزرگراه نیایش - خیابان سئول به سمت شمال - جاده اختصاصی نمایشگاه- ورودی اول
  2. درب شمالی (ورودی پارکینگ طبقاتی): بزرگراه چمران به سمت جنوب - بعد از پمپ بنزین - مسیر کنار گذر
  3. درب شمالی (تردد پیاده): بزرگراه چمران به سمت چهارراه پارک وی - پل عابر پیاده نمایشگاه بین المللی
  4. درب شمالی (ورودی شماره 2 پارکینگ طبقاتی) :خیابان یمن - خیابان رشید فضل الله
 • تاریخ شروع 1394/06/01
 • تاریخ پایان 1394/06/07
 • مدت نمایشگاه 7روز

الف) دریافت فرم شماره 1 و 2 (برای مشارکت کنندگانی که سال گذشته غرفه داشته اند) که از طریق فکس یا ایمیل توسط شرکت ایدروارسال می شود.
ب) دریافت فرم های شماره 3و 4 و 5 و 6 از سایت شرکت ایدرو((www.idro-fairs.com
ج) تهیه معرفی نامه از تشکل یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه.( طیق بند 1)
د) تکمیل و ارسال کلیه فرم ها ( 1-3-4-5و6) به همراه مدارک و معرفی نامه از طریق پست ، ایمیل یا نمابر به آدرس شرکت ایدرو تا تاریخ 30/3/94
ه) واریز وجه فضای درخواستی به حساب شرکت ایدرو پس از اعلام واریز وجه (مطابق نکات ذکر شده در پیش فاکتور)و ارسال اصل فیش به همراه فرم شماره 2 از طریق "پست سفارشی" به آدرس شرکت ایدروتا تاریخ 25/4/94.