جمعه, 08 بهمن,1400
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
181 دانشگاه هنر تهران بررسي طرح هاي شكارگاهي در فرش ايران دانشجویی کارشناسی بخشيان، مجتبي 1389 هوشنگ زارع اصل
182 دانشگاه هنر تهران بررسي طرح و نقش فرش قاجار دانشجویی کارشناسی نوري، اميرحسن 1389 هوشنگ زارع اصل
183 دانشگاه هنر تهران آيين و اسطوره در فرش دانشجویی کارشناسی كريمي، زهرا 1389 مجيد نيكويي
184 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش هاي نوين با استفاده از نقوش سنتي فرش دانشجویی کارشناسی نظري، نرگس 1389 بيژن اربابي
185 دانشگاه هنر تهران بررسي بافت گليم عشاير و استفاده از آن در تزئينات داخلي دانشجویی کارشناسی مزلقاني، توران 1389 ژيلا عرب زاده
186 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش هاي امروزي با استفاده از نقوش واگيره اي دانشجویی کارشناسی ميرقاسمي، نجمه 1389 بيژن اربابي
187 دانشگاه هنر تهران طراحي گليم براساس نقوش گليم هاي فارس دانشجویی کارشناسی دهقان، تكتم 1389 سهيلا عبدلي
188 دانشگاه هنر تهران بررسي نقوش هندسي در فرش آذربايجان دانشجویی کارشناسی موسوي، پريسا 1389 هوشنگ زارع اصل
189 دانشگاه هنر تهران بررسي نقوش هندسي در فرش آذربايجان دانشجویی کارشناسی دولت آبادي، فهيمه 1389 يوسف صمدي بهرامي
190 دانشگاه هنر تهران بررسي طرح محرمات فرشهاي ايراني دانشجویی کارشناسی درفشي، بهناز 1389 بيژن اربابي
191 دانشگاه هنر تهران طرح خشتي در فرش ايران دانشجویی کارشناسی ايلخان، سحر 1389 هوشنگ زارع اصل
192 دانشگاه هنر تهران نگاره هاي هندسي ايل قشقايي و شاهسون دانشجویی کارشناسی سرائي، فريبا 1389 بهرامي
193 دانشگاه هنر تهران طراحي گليم براساس نقوش مفرغ هاي لرستان دانشجویی کارشناسی احمدي، اعظم 1389 سهيلا عبدلي
194 دانشگاه هنر تهران بررسي تاريخ معاصر فرش كرمان ﴿راور﴾ دانشجویی کارشناسی ارشد پورجعفري راوري، عباس 1389 محمدتقي آشوري
195 دانشگاه هنر تهران استفاده از نقوش بختياري و شيوه ي بافت گليم در بافت تابلوهاي تزييني مدرن دانشجویی کارشناسی ضميري، علي 1389 سهيلا عبدلي
196 دانشگاه هنر تهران طراحي قالي هاي امروزي با مطالعه ي ﴿قالي هاي﴾ نقاشي هاي دوره تيموري دانشجویی کارشناسی احترامي، ساجده 1389 مجيد نيكويي
197 دانشگاه هنر تهران بررسي نقشه هاي فرش هاي قشقايي دانشجویی کارشناسی فاطمه چابك 1389 مجيد نيكويي
198 دانشگاه هنر تهران بررسي طرح و نقش فرش كردستان دانشجویی کارشناسی كيخسروي، ابراهيم 1389 سهيلا عبدلي
199 دانشگاه هنر تهران بررسي عوامل موثر بر افت كيفيت فرش دستباف در نجف آباد دانشجویی کارشناسی ارشد توكلي نجف آبادي، محبوبه 1389 محمدتقي آشوري
200 دانشگاه هنر تهران بررسي و تحليل رنگ در فرش دوره صفويه و رنگ سنجي فام هاي آن دوره دانشجویی کارشناسی ارشد كاشاني، حميدرضا 1389 سعيد سيد زاويه
صفحه 10 از 52ابتدا   قبلی   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدی   انتها