جمعه, 08 بهمن,1400
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
61 دانشگاه آزاد واحد بیرجند شناسایی و رفع عیوب فرش تحقیقاتی سید صدرالدین قلم نیا 1391 دانشگاه آزاد بیرجند
62 دانشگاه آزاد واحد بیرجند رنگرزی الیاف پنبه با رنگزاهای طبیعی و بررسی خصوصیات آن تحقیقاتی امین الدین حاجی 1386 دانشگاه آزاد بیرجند
63 دانشگاه آزاد واحد بیرجند استفاده از روش دوستدار محیط زیست برای بهبود رنگپذیری الیاف پشم با رنگزاهای طبیعی تحقیقاتی امین الدین حاجی 1393 دانشگاه آزاد بیرجند
64 دانشگاه آزاد واحد بیرجند طراحی و اجرای کیف چرمی با استفاده از نقوش گلیم دانشجویی کارشناسی فاطمه مختاری 1392 فرهاد خسروی
65 دانشگاه آزاد واحد بیرجند طراحی لباس زنانه بر اساس فرم بته جقه در قالی ایران دانشجویی کارشناسی فرزانه کیانی 1393 فرهاد خسروی
66 دانشگاه شهید باهنرکرمان بررسی اقتصادی بازارهای داخلی و خارجی فرش دستباف استان کرمان تحقیقاتی کارشناسی فاطمه ایرانی کرمانی 1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان
67 دانشگاه شهید باهنرکرمان بهینه سازی رنگرزی الیاف پشم با وسمه تحقیقاتی کارشناسی مجید نصیری 1389 باشگاه پژوهشگران جوان
68 دانشگاه شهید باهنرکرمان مستند سازی هنرهای سنتی زرند، کهنوج، منوجان و بافت تحقیقاتی کارشناسی هانیه نیکخواه 1386 دانشگاه باهنرـ میراث فرهنگی
69 دانشگاه شهید باهنرکرمان مستند سازی هنرهای سنتی شهر بابک تحقیقاتی کارشناسی هانیه نیکخواه 1384 دانشگاه باهنرـ میراث فرهنگی
70 دانشگاه هنر بیرجند بررسی خصوصیات الیاف رنگرزی شده با رنگینه های طبیعی و مصنوعی تحقیقاتی حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر 1385 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
71 دانشگاه هنر بیرجند بررسی تاثیر ..........در رنگرزی طبیعی روی الیاف پشمی عمل شده با پلاسما تحقیقاتی حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر 1387 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
72 دانشگاه هنر بیرجند امکان سنجی کاربرد بنتونیت به عنوان دندانه در رنگزی طبیعی نخ پشمی تحقیقاتی حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر 1393 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
73 دانشگاه هنر بیرجند تولید همزمان نانو ذرات نقره در حین رنگرزی نخ پشمی با رنگزای نیل تحقیقاتی حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر 1393 صندوق حمایت از پژوهشگران
74 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی با گیاه جاشیرو بررسی بهبود رمق کشی آن دانشجویی کارشناسی شهدخت رحیم پور 1391 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
75 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی الیاف پشمی به گیاه گوشبره دانشجویی کارشناسی یاسر حواسخت 1391 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
76 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی الیاف پشمی با رنگزای تورییت دانشجویی کارشناسی زهراروح الامینی 1391 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
77 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی بهینه کالای پشمی با گیاه آقصی دانشجویی کارشناسی .............،محبوبه زحمتکش 1392 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
78 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزیبا گیاه جفت وتهیه ............ دانشجویی کارشناسی معصومه رییسی 1392 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
79 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی کالای پشمی با ریشه بادام کوهی دانشجویی کارشناسی سراینی اسد ـ رقیه شاهلو 1392 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
80 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی کالای پشمی بابرگ درخت کاج دانشجویی کارشناسی سمیه خسروی 1392 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
صفحه 4 از 52ابتدا   قبلی   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها