ﺳﻪشنبه, 18 مرداد,1401
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
81 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی الیاف پشمی با برگ مورد دانشجویی کارشناسی ستاره آتشین پنجه 1392 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
82 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی کالای پشمی با گیاه نسترن دانشجویی کارشناسی زینت برکت ـ بهناز بهجی 1392 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
83 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی با چای ترش دانشجویی کارشناسی تکتم یزدان پرست 1393 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
84 دانشگاه هنر بیرجند رنگرزی با گل شقایق دانشجویی کارشناسی فاطمه قدمگاهی 1393 حسین بارانی عضو هیات علمی دانشکده هنر
85 دانشگاه هنر بیرجند برسی طرح های حاشیه در قالی های صفوی دانشجویی کارشناسی آرزو شیاسی 1391 وحید حسامی عضو هیات علمی دانشکده هنر
86 دانشگاه هنر بیرجند بررسی و تجزیه طرح و نقش قدیمی فرش بیرجند و حب و بازسازی آن دانشجویی کارشناسی سیده فائزه رضویان، زهره بخششی 1392 وحید حسامی عضو هیات علمی دانشکده هنر
87 دانشگاه هنر بیرجند بررسی روش های تکمیل ونگهداری فرش دستباف دانشجویی کارشناسی رشید کرم پور محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
88 دانشگاه هنر بیرجند بررسی انواع کجی در فرشوشیوههای سر راست کی آب دانشجویی کارشناسی لیلاشفیعی 1390 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
89 دانشگاه هنر بیرجند بررسی نقوش و فرم های ............. در گلیم فرش دانشجویی کارشناسی عاطفه عباس مجدی 1390 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
90 دانشگاه هنر بیرجند روشها و فنون ترمیم آسیب های فرش دانشجویی کارشناسی زهرا طلعی نوین 1390 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
91 دانشگاه هنر بیرجند مرمت فرش های موزهای استان قدس دانشجویی کارشناسی رویا عبدالله زاده ـ مرضیه حسینی 1390 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
92 دانشگاه هنر بیرجند بررسی و مرمت انواع شیرازه در فرش دانشجویی کارشناسی محسن حبیبی محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
93 دانشگاه هنر بیرجند بررسی روش های ریشه کشی درانواع مکانیزمهای بافت دانشجویی کارشناسی حسین ............. 1390 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
94 دانشگاه هنر بیرجند شناخت ومرمت گلیم پیچ دانشجویی کارشناسی زاهرا نجیب محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
95 دانشگاه هنر بیرجند بررسی گلیم صالح آباد تربت جم دانشجویی کارشناسی سمیه نریمانی 1391 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
96 دانشگاه هنر بیرجند مرمتدوموردازفرش هایاداره وقف دانشجویی کارشناسی مبحه حسینی محراب ـ عفت مرزبان 1392 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
97 دانشگاه هنر بیرجند قالی پردهنما در آیینه کویر دانشجویی کارشناسی جعفر تربی 1392 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
98 دانشگاه هنر بیرجند تطبیق وبررسی گلیم منطقه ............. و شاهسون دانشجویی کارشناسی گل رابرایناف ـراضیهاسماعیل ور 1392 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
99 دانشگاه هنر بیرجند ابداع در مرمت فرش و بررسی شیوههای مختلف مرمت فرش دانشجویی کارشناسی حسینجعفری 1392 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
100 دانشگاه هنر بیرجند شناخت فرش بیرجند ـ ......................... دانشجویی کارشناسی هما .............. 1392 محمد امین حاجی زاده عضو هیات علمی دانشکده هنر
صفحه 5 از 52ابتدا   قبلی   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  بعدی   انتها