جمعه, 08 بهمن,1400
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
101 دانشگاه هنر بیرجند معرفی نقشه فرش های کاشان موجود در موزه و احیای یک نمونه دانشجویی کارشناسی نرگس وفادار 1392 ارزوپایداری فرد عضوهیات علمی دانشکده هنر
102 دانشگاه هنر بیرجند نقش پرنده در فرش اصفهان دانشجویی کارشناسی علی رجبی مقدم 1392 ارزوپایداری فرد عضوهیات علمی دانشکده هنر
103 دانشگاه هنر بیرجند طراحی در نقش فرش گلدانی با ابهام از الگوی فرش گلدانی صفویه دانشجویی کارشناسی ریحانه پورفریبی 1393 ارزوپایداری فرد عضوهیات علمی دانشکده هنر
104 دانشگاه هنر بیرجند بافت حجمی گلدانی دانشجویی کارشناسی مطهره رخشانی صباحت جمشیدی استاد مدعو
105 دانشگاه هنر بیرجند فرش تک پود سنندج دانشجویی کارشناسی مریم بیننده 1391 صباحت جمشیدی استاد مدعو
106 دانشگاه هنر بیرجند دوریزه بافی دانشجویی کارشناسی زهره باقری 1390 صباحت جمشیدی استاد مدعو
107 دانشگاه هنر بیرجند معرفی دستبافته های منطقه قائنات دانشجویی کارشناسی سمیرا میرزازاده 1391 صباحت جمشیدی استاد مدعو
108 دانشگاه هنر بیرجند دستبافته های بدون پرز خراسان شمالی دانشجویی کارشناسی طاهره سالم 1390 صباحت جمشیدی استاد مدعو
109 دانشگاه هنر بیرجند معرفی گبه پتویی وکاربردآن دانشجویی کارشناسی فاطمه روشنی 1391 صباحت جمشیدی استاد مدعو
110 دانشگاه هنر بیرجند گلیم فرش تربت جم دانشجویی کارشناسی ...........سادات حسینی صباحت جمشیدی استاد مدعو
111 دانشگاه هنر بیرجند بررسی گلیم بجنورد دانشجویی کارشناسی ناهید اکبری 1391 صباحت جمشیدی استاد مدعو
112 دانشگاه هنر بیرجند گبه های قائنات دانشجویی کارشناسی زهره دانایی فر 1391 صباحت جمشیدی استاد مدعو
113 دانشگاه هنر بیرجند مشق گلیم باکالاهای کاربردی مدرن همراه با بررسی گلیم سیرجان دانشجویی کارشناسی محبوبه کاظمی 1391 صباحت جمشیدی استاد مدعو
114 دانشگاه هنر بیرجند بافت فرش باطرح محرمات را دو نوع جثه متفاوت (.............) دانشجویی کارشناسی وحیدپور جمشید 1392 صباحت جمشیدی استاد مدعو
115 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد شناسایی و بررسی سیرتحول شیوه طراحی و تولید قالی کلاردشت تحقیقاتی دکتری سید علی مجابی 82-84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
116 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد بررسی سیر تحول طرح نقش ورنگ قالی ویس (یاوری)به منظور احیا نقشه های قدیمی آن تحقیقاتی دکتری سید علی مجابی 89-90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
117 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد کاربرد نقوش فرش اراک درطراحی پارچه تحقیقاتی کارشناسی ارشد سحر آقا صفری 89-90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
118 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد بررسی واحیاء طرحٰ نقش و رنگ قالی مزلقان تحقیقاتی دکتری سید علی مجابی 92-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
119 دانشگاه هنر تهران حفاظت و مرمت فرش ايران دانشجویی کارشناسی بهادران، فرحناز 1371 مصطفي مهدي حسين آبادي - مرضيه خطيب زاده
120 دانشگاه هنر تهران موقعيت فرش در خوانسار دانشجویی کارشناسی محسني ، حسين 1368 ـــــــ
صفحه 6 از 52ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  بعدی   انتها