جمعه, 08 بهمن,1400
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
141 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش با موتيف رنگي آب و هواي مغان دانشجویی کارشناسی رحيمي، صمد 1376 محمد باقر آقاميري
142 دانشگاه هنر تهران طراحي و نقش فرش دانشجویی کارشناسی معين نميني ، محمد تقي 1379 محمد باقر آقاميري
143 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش دانشجویی کارشناسی شهدادي، غلامرضا 1376 محمد باقر آقاميري
144 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش دانشجویی کارشناسی اسنجاني اسكويي ، احمد 1376 محمد باقر آقاميري
145 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش دانشجویی کارشناسی كمالي، نادر 1376 محمد باقر آقاميري
146 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش دانشجویی کارشناسی پيراني ، احمد 1377 جعفرپاكدست
147 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش دانشجویی کارشناسی نيكويي ، مجيد 1377 جعفرپاكدست
148 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش در قالب نقشه هاي اسليمي به سبك اصفهان دانشجویی کارشناسی آمور حسين زاده ، معصومه 1378 جعفرپاكدست
149 دانشگاه هنر تهران طراحي فرش تبريز دانشجویی کارشناسی اسدي، مرتضي 1378 جعفرپاكدست
150 دانشگاه هنر تهران بررسي نيازهاي رفوگري در صنعت فرش دانشجویی کارشناسی وكيلي فرد، حسن 1375 ـــــــ
151 دانشگاه هنر تهران بررسي نقش سازمانهاي ذيربط در توسعه و تحول قاليبافي در ايران دانشجویی کارشناسی ارشد ذكايي ، هما 1366 غلامعلي حاتم
152 دانشگاه هنر تهران بررسي و تحليل روابط ساختاري و محتوايي شعر و فرش با تشويري به اردبيل دانشجویی کارشناسی ارشد سيد احمدي زاويه ، سيد سعيد امير حسين ذكرگو
153 دانشگاه هنر تهران كاربرد نقوش فرش در ارتباط تصويري قرن اخير دانشجویی کارشناسی ابداعي ، سهيلا 1369 ـــــــ
154 دانشگاه هنر تهران جمع آوري و بررسي نقوش فرش بختياري دانشجویی کارشناسی موسوي، سيدعلي 1375 ـــــــ
155 دانشگاه هنر تهران شناسايي و بررسي بيولوژي بيدHum bissellellaTianeola مطالعه آسيب شناسي آن در فرشهاي ايراني دانشجویی کارشناسی ارشد دانش ، مهدي 1377 ابراهيم بهداد
156 دانشگاه هنر تهران بررسي قاليچه هاي تصويري قرون 13و14 ه.ق ايران با موضوع تصوير انسان موجود در موزه فرش ايران دانشجویی کارشناسی ارشد كشاورزافشار، مهدي 1386 صمد سامانيان
157 دانشگاه هنر تهران طراحي پارچه روي لباس و روسري با الهام از نقوش فرش هاي هريس دانشجویی کارشناسی سيدصالحي ، بهناز 1380 جميله هاشمي
158 دانشگاه هنر تهران حقيق در باره فرشهاي درشت بافت (خرسك ). شامل دو بخش رنگي و خودرنگ دانشجویی کارشناسی جواهري، فاطمه 1366 خشكتابي
159 دانشگاه هنر تهران كاربرد نقشمايه هاي فرش تركمن در طراحي پارچه دانشجویی کارشناسی زمان ، شراره 1376 ـــــــ
160 دانشگاه هنر تهران راكب و مركب در نقاشيهاي بافته شده در فرش ايراني دانشجویی کارشناسی قافله باشي ، سيدعباس 1371 ـــــــ
صفحه 8 از 52ابتدا   قبلی   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  بعدی   انتها