جمعه, 08 بهمن,1400
ردیف نام دانشگاه عنوان طرح نوع طرح مقطع نام مجری سال اجرا استادان راهنما
161 دانشگاه هنر تهران رفوگري فرش (قالي ) (تكنيك - طراحي ) دانشجویی کارشناسی حاجي نصيري، محمود 1381 محسن موسوي
162 دانشگاه هنر تهران مجموعه فرش در كنار بازار كاشان دانشجویی کارشناسی ارشد توحيدي، علي محمد 1383 مصطفی رستمی
163 دانشگاه هنر تهران طراحي فرشهاي تزئيني (فانتزي) دانشجویی کارشناسی ارشد رحيمي، سهراب 1383 حسام الدین جلالی
164 دانشگاه هنر تهران تجزيه و تحليل نظري فرش هاي محرابي با توجه به بستر فرهنگي آن دانشجویی کارشناسی ارشد ميرزايي، كريم 1385 ایرج داداشی
165 دانشگاه هنر تهران مباني نظري طرحهاي افشان و جايگاه اين طرحها در قاليهاي امروزي دانشجویی کارشناسی ارشد ميرزائي، عبدالله 1385 محمد تقی آشوری
166 دانشگاه هنر تهران بازار فرش تهران دانشجویی کارشناسی رمضان زاده ،منصوره 1385 فرهاد سلیمانی
167 دانشگاه هنر تهران موانع نوآوري و تحول در طراحي فرش ايران دانشجویی کارشناسی ارشد يعقوب جبلي، حسن 1385 سعید زاویه
168 دانشگاه هنر تهران بررسي فرش عشاير قشقايي از ديدگاه جامعه شناسي دانشجویی کارشناسی ارشد گريواني، نفيسه 1386 محمد تقی آشوری
169 دانشگاه هنر تهران فرهنگ نامه فرش شرق دانشجویی کارشناسی ارشد بيژن اربابي 1386 سيد سعيداحمدي زاويه
170 دانشگاه هنر تهران شناخت ويژگيهاي ر نگبندي فرش ايران در دورهء صفويه دانشجویی کارشناسی ارشد ميرمصطفايي نژاد، سمانه 1386 غلامعلي حاتم
171 دانشگاه هنر تهران بررسي تحول نقوش فرش افشار در كرمان دانشجویی کارشناسی ارشد حسين خاني، كامران 1386 صمد سامانيان
172 دانشگاه هنر تهران مباني زيبايي شناسي فرش ايران ﴿ساختارهاي كلي﴾ دانشجویی کارشناسی ارشد حاجي نصيري، محمود 1386 محمدتقي آشوري
173 دانشگاه هنر تهران بررسي تحولات نقش فرش مشهد دريك صد سال اخير دانشجویی کارشناسی ارشد حاجي زاده، محمدامين 1387 صمد سامانيان
174 دانشگاه هنر تهران بررسي سيرتحول و تطور طرح و نقش و رنگ فرش استان اردبيل در عصر حاضر دانشجویی کارشناسی ارشد خيرالهي، محمدرضا 1387 محمد تقی آشوری
175 دانشگاه هنر تهران بررسي قالي مشهد و معرفي كارگاه فرش آستان قدس رضوي مشهد دانشجویی کارشناسی فرهمنديان، حميد 1373 محمدتقي آشوري - ايوب ملارجبي
176 دانشگاه هنر تهران بررسي اسليمي گلدار در قاليهاي صفويه دانشجویی کارشناسی صانعي، شكوفه 1388 هوشنگ زارع اصل
177 دانشگاه هنر تهران بررسي صنعت فرش در استان همدان دانشجویی کارشناسی ساعدي، شمس اله 1372 محمدتقي آشوري - جعفرقلي دادخواه
178 دانشگاه هنر تهران بررسي وضعيت فرش قم دانشجویی کارشناسی اشرفي، محمود 1372 حسين ياوري - جعفر پاكدست سردرودي
179 دانشگاه هنر تهران پژوهشي در قالي تركيه، از سلاجقه روم تا پايان عثماني دانشجویی کارشناسی حق نظري، كيوان 1389 بيژن اربابي
180 دانشگاه هنر تهران بررسي گبه هاي شيري فارس دانشجویی کارشناسی غلام رسول پورترك، كرامت 1389 ژيلا عرب زاده
صفحه 9 از 52ابتدا   قبلی   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  بعدی   انتها