شنبه, 12 آذر,1401

حمايتهاي ويژه بازرگانان

پيشنهاد قوانين و مقررات تشويقي در حوزه صادرات و واردات
انجام فعاليت‌هاي تبليغاتي به منظور شناساندن ابعاد مختلف فرش دستباف با استفاده از رسانه‌هاي مختلف و بسترسازي به منظور فعال شدن بخش‌هاي خصوصي

روش ترخیص فرش های تمام ابریشم برای معافیت از پرداخت حقوق گمرکی

  • مریم بینش
  • 1
  • 676.1 KB
  • سه شنبه, 22 خرداد 1397
  • شنبه, 16 تیر 1397
دانلود فایل

Permissions

Viewتمام کاربران, AdministratorsEditAdministrators