دوشنبه, 07 خرداد,1403

حمایتهای ویژه دانشگاهیان

حمايت و بسترسازي و نظارت براجراي برنامه‌هاي آموزشي فرش دستباف از طريق بهره‌مندي از مراكز آموزشي موجود و حمايت از تبديل ظرفيت‌هاي بالقوه به بالفعل.

  •  
  • سه شنبه, 5 تیر 1397
  • سه شنبه, 22 خرداد 1397

پایان نامه ها
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 177.7 KB
دانلود
همایشها
مریم بینش | سه شنبه, 22 خرداد 1397 | 1.3 MB
دانلود