یکشنبه, 13 اسفند,1402

حمایتهای ویژه دانشگاهیان

حمايت و بسترسازي و نظارت براجراي برنامه‌هاي آموزشي فرش دستباف از طريق بهره‌مندي از مراكز آموزشي موجود و حمايت از تبديل ظرفيت‌هاي بالقوه به بالفعل.

پوستر همایش ملی ابریشم

  • مریم بینش
  • 1
  • 1.0 MB
  • سه شنبه, 22 خرداد 1397
  • سه شنبه, 5 تیر 1397
دانلود فایل

Permissions

Viewتمام کاربران, AdministratorsEditAdministrators