شنبه, 12 آذر,1401

بازاریابی وفروش فرش دستباف

مکان دوره : کرمان- شهرستان کرمان
زمان دوره : 8،3،2و9 اسفند ماه 1395

هدف از اجرای دوره

ارتقای سطح آشنايي فروشندگان ایرانی فرش دستباف با روش های صحیح فروش، روشهای مذاکرات تجاری، مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی حرفه ای، مبانی حضور در نمایشگاه ها و تجارت الکترونیک از اهم اهداف این دوره آموزشی است. آموزش های دوره ای فروش و روش های عملی رسیدن به سطح مورد نظر فروش از اهدافی است که باید در این مسیر طی شود.
ضرورت اجرای دوره
فروش مقوله ای سرنوشت ساز در موفقیت کسب و کار است. فروش یک فن است که از مشکل ترين و درعین حال مهم ترين اجزای هر فعالیت بازرگانی است. درحال حاضر یکی از بزرگترین موانع توسعه هنر – صنعت فرش دستباف بازریابی و فروش این محصول ارزشمند با روشهای صحیح و نوین است. در فضای رقابتی امروز روش های سنتی فروش و بازاريابی پاسخگوی نیاز مشتريان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است و آموزش حرفه ای فروشندگان فرش دستباف مهم ترين کلید موفقیت و رشد این هنر - صنعت خواهد بود.
برنامه دوره

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

1

روز اول

/ /1395

12- 8

مدیریت ارتباط با مشتریان

ـ شناخت پایه ها و زیرساخت های مفهومی ارتباط با مشتری

ـ درک مفاهیم اصلی آن، شناخت نحوه کارکرد این سیستم در فروشگاه یا شرکت

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

2

روز اول

/ /1395

18-14

مدیریت ارتباط با مشتریان

ـ چگونگی پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

3

روز دوم

/ /1395

12- 8

مبانی حضور در نمایشگاه­ها

ـ آشنایی با تکنیک های اطلاع رسانی و جذب مخاطبان به نمایشگاه

-آشنایی با شیوه های جذب بازدیدکنندگان به بازدید از غرفه

- آشنایی باشیوه برقراری ارتباط با بازدید

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

4

روز دوم

/ /1395

18-14

فروش حرفه ای با نگرش نو  

ـ اهداف بازاریابی

ـ استراتژی های مشتری مداری

ـ استراتژی های خدمات

ـ استراتژی های تیمی

ـ استراتژی ها و مانورهای مربوط به رقبا

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

 

 

 

 

 

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

5

روز سوم

 / /1395

12- 8

فروش حرفه ای با نگرش نو  

ـ برنامه های بهبود سازمان فروش

ـ تکنیک های فروش

ـ پیش بینی فروش و بودجه بندی

ـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فروشندگان

ـ ويژگيهاي فروشندگان مؤفق

ـ ويژگيهاي فروشندگان نامؤفق

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

6

 

 روز سوم

/ /1395

18-14

مدیریت بازاریابی حرفه ای

ـ  مباني و مفاهیم پایه ای بازاريابي

ـ شناخت محيط بازاريابي

 

 

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

7

روز چهارم

 / /1395

12- 8

مدیریت بازاریابی حرفه ای

ـ چرخه زندگي محصول

ـ رفتار مصرف كننده

ـ تقسيم بازار و انتخاب بازار هدف

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

8

 

روز چهارم

 / /1395

16-14

مدیریت بازاریابی حرفه ای

ـ تهیه برنامه بازاريابي

ـ استراتژي هاي 4Ps

ـ بازاريابي B2B

 

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

9

روز چهارم

 / /1395

18-16

برگزاری آزمون

2

خودکار و برگه آزمون به تعداد فراگیران