شنبه, 12 آذر,1401

بازاریابی وفروش فرش دستباف

مکان دوره : همدان- شهرستان همدان
زمان دوره : 2 تا 11 اسفند ماه 1395

هدف از اجرای دوره

ارتقای سطح آشنايي فروشندگان ایرانی فرش دستباف با روش های صحیح فروش، روش¬های مذاکرات تجاری، مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی حرفه ای، مبانی حضور در نمایشگاه ها و تجارت الکترونیک از اهم اهداف این دوره آموزشی است. آموزش های دوره ای فروش و روش های عملی رسیدن به سطح مورد نظر فروش از اهدافی است که باید در این مسیر طی شود.
ضرورت اجرای دوره
فروش مقوله ای سرنوشت ساز در موفقیت کسب و کار است. فروش یک فن است که از مشکل ترين و درعین حال مهم ترين اجزای هر فعالیت بازرگانی است. درحال حاضر یکی از بزرگترین موانع توسعه هنر – صنعت فرش دستباف بازریابی و فروش این محصول ارزشمند با روش های صحیح و نوین است. در فضای رقابتی امروز روش های سنتی فروش و بازاريابی پاسخگوی نیاز مشتريان نبوده و ترفندها و راهکارهای مدرن فروش ضروری است و آموزش حرفه ای فروشندگان فرش دستباف مهم ترين کلید موفقیت و رشد این هنر - صنعت خواهد بود.
برنامه دوره

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

1

روز اول

/ /1395

12- 8

مدیریت ارتباط با مشتریان

ـ شناخت پایه ها و زیرساخت های مفهومی ارتباط با مشتری

ـ درک مفاهیم اصلی آن، شناخت نحوه کارکرد این سیستم در فروشگاه یا شرکت

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

2

روز اول

/ /1395

18-14

مدیریت ارتباط با مشتریان

ـ چگونگی پیاده سازی سیستم ارتباط با مشتریان

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

3

روز دوم

/ /1395

12- 8

مبانی حضور در نمایشگاه­ها

ـ آشنایی با تکنیک های اطلاع رسانی و جذب مخاطبان به نمایشگاه

-آشنایی با شیوه های جذب بازدیدکنندگان به بازدید از غرفه

- آشنایی باشیوه برقراری ارتباط با بازدید

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

4

روز دوم

/ /1395

18-14

فروش حرفه ای با نگرش نو  

ـ اهداف بازاریابی

ـ استراتژی های مشتری مداری

ـ استراتژی های خدمات

ـ استراتژی های تیمی

ـ استراتژی ها و مانورهای مربوط به رقبا

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

 

 

 

 

 

رديف

روز برگزاری

عنوان درس

سرفصل ها درسی

مدت برگزاری

(ساعت)

تجهيزات مورد نياز

5

روز سوم

 / /1395

12- 8

فروش حرفه ای با نگرش نو  

ـ برنامه های بهبود سازمان فروش

ـ تکنیک های فروش

ـ پیش بینی فروش و بودجه بندی

ـ ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فروشندگان

ـ ويژگيهاي فروشندگان مؤفق

ـ ويژگيهاي فروشندگان نامؤفق

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

6

 

 روز سوم

/ /1395

18-14

مدیریت بازاریابی حرفه ای

ـ  مباني و مفاهیم پایه ای بازاريابي

ـ شناخت محيط بازاريابي

 

 

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

7

روز چهارم

 / /1395

12- 8

مدیریت بازاریابی حرفه ای

ـ چرخه زندگي محصول

ـ رفتار مصرف كننده

ـ تقسيم بازار و انتخاب بازار هدف

4

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

نماز و ناهار

8

 

روز چهارم

 / /1395

16-14

مدیریت بازاریابی حرفه ای

ـ تهیه برنامه بازاريابي

ـ استراتژي هاي 4Ps

ـ بازاريابي B2B

 

2

لپ تاپ و ویدیو پروژکتور

9

روز چهارم

 / /1395

18-16

برگزاری آزمون

2

خودکار و برگه آزمون به تعداد فراگیران