چهارشنبه, 26 مرداد,1401

ارتقای مهارت طراحان و نقاشان

مکان دوره : استان قم- شهرستان قم
زمان دوره : 25 تا 28 اسفند ماه 1395

هدف از اجرای دوره

این دوره به منظور ارتقای سطح مهارت طراحان و نقاشان فرش استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود. شناخت تقاضاي بازارهاي هدف و چگونگي انتقال خواسته مشتري به طراح به عنوان اصلي¬ترين بخش توليد فرش وابتداي فرآیند توليد و همچنين ارتقاي مهارت طراحان بازآموزي فعالان در اين رشته در نتيجه افزايش توان رقابتي فرش ايران به جهت توانايي ارائه طرح و نقشه مورد نياز بازارهاي هدف و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني فرش از اهداف اين دوره است.
ضرورت اجرای دوره
با وجود حضور نرم افزارهاي مختلف طراحي فرش از سالها پيش در بازار داخل و همچنين فعاليت خوب شرکت¬هاي داخلي براي بومي ساختن نرم افزارهاي تخصصي فرش برخي طراحان و نقاشان در مناطق مختلف فرشبافي ايران آشنايي چنداني با اين مساله نداشته و کماکان به صورت سنتي فعاليت مي کنند و به همين جهت داراي مشکلاتي در مراحل گوناگون طراحي و رنگ آميزي نقشه به ويژه در مدت زمان طراحي و قابليت تغييرات بنا به خواست سفارش دهنده هستند. اين مشکلات به صورت مسائل عملي و نظري بروز نموده و باعث افت کيفيت طرح و رنگ شده و در نهايت سفارش پذيري فرش توليدي را دچار نقصان خواهد کرد. براي رفع چنين مشکلاتي برگزاري دوره-هاي آموزشي و توجيهي براي اين قشر از دست اندرکاران توليد فرش ضروري مي¬باشد.
برنامه دوره

1- طراحی با نرم افزار فتوشاپ (12 ساعت)

2- طراحی با نرم افزار بوریا پیشرفته (12 ساعت)

3- مبانی طرح و رنگ، طراحی داخلی، دکوراسیون و همنشینی رنگ ها (12 ساعت)

4- مبانی کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار) در فضای گرافیکی ( 6 ساعت)